GEOTECHNIKA

Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego

Badania zagęszczenia gruntu

Projekty posadowienia budynków

Projekty zabezpieczenia wykopów

Ekspertyzy, opinie i projekty geotechniczne

Projekty odwodnień czasowych i trwałych

Osuszanie terenu, drenaże, osuszanie piwnic

HYDROTECHNIKA

Projektowanie budowli hydrotechnicznych (m.in. wały, pomosty, przystanie)

Ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór konstrukcyjny

Nadzór geotechniczny

Nadzór hydrotechniczny

Nadzór drogowy

Nadzór na obiektach zabytkowych

KONSTRUKCJE

Projekty konstrukcji betonowych, stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych

OPINIE I EKSPERTYZY

Inwentaryzacje wykonanych robót budowlanych

Ekspertyzy stanu technicznego budynków

Przeglądy okresowe budynków

Doradztwo techniczne przy remontach i modernizacji budynków, w tym także obiektów zabytkowych

Doradztwo w zakresie procedur przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

GEOTECHNIKA

Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego

Badania zagęszczenia gruntu

Projekty posadowienia budynków

Projekty zabezpieczenia wykopów

Ekspertyzy, opinie i projekty geotechniczne

Projekty odwodnień czasowych i trwałych

Osuszanie terenu, drenaże, osuszanie piwnic

HYDROTECHNIKA

Projektowanie budowli hydrotechnicznych (m.in. wały, pomosty, przystanie)

Ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór konstrukcyjny

Nadzór geotechniczny

Nadzór hydrotechniczny

Nadzór drogowy

Nadzór na obiektach zabytkowych

KONSTRUKCJE

Projekty konstrukcji betonowych, stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych

OPINIE I EKSPERTYZY

Inwentaryzacje wykonanych robót budowlanych

Ekspertyzy stanu technicznego budynków

Przeglądy okresowe budynków

Doradztwo techniczne przy remontach i modernizacji budynków, w tym także obiektów zabytkowych

Doradztwo w zakresie procedur przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego